Statement 66 Views

မြန်မာစစ်တပ်၏ စစ်မှုထမ်းဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ရန် လူငယ်များ၊ တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ မဟာမိတ်များ စုစည်းလက်တွဲကြခြင်းအပေါ် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

Featured image


English version.