ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် မိုဒယ်များနှင့် ဒီဇိုင်းများ

December 16th, 2023  •  Author:   Burma News International , Myanmar Peace Monitor  •  1 minute read
Featured image

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် မိုဒယ်များနှင့် ဒီဇိုင်းများ

အထူးလေ့လာသုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာ


Download full report

View the original