Statement 382 Views

အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက ကျူးလွန်လျက်ရှိသည့် ကျေးလက်၊မြို့ပြနေ ပြည်သူများ၏ နေအိမ်များဖျက်ဆီး၍ မြေယာများလုယူနေခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အထူးသတိပေးတားမြစ်ခြင်း – ကြေညာချက်အမှတ် ၂၅/၂၀၂၂

December 10th, 2022  •  Author:   National Unity Government of Myanmar  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.