တရားမျှတမှုနှင့် လွတ်လပ်မှု တောင်းဆိုရာတွင် ငြင်းပယ်ခံရသည့်အခါ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းခြင်း KHRG နှင့် KWO ၏ အပြည့်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

December 10th, 2022  •  Author:   Karen Women’s Organization and Karen Human Rights Group  •  1 minute read
Featured image

English version.


Download PDF: English | Burmese | Karen