နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်ဇင်မာအောင် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ သို့လာရောက်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

September 8th, 2022  •  Author:   National Unity Government (Ministry of Foreign Affairs)  •  1 minute read
Featured image

English version.


Download PDF.