အမည်ပျက်စာရင်းကြေညာခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်း

September 1st, 2022  •  Author:   Office of the Prime Minister of the Union - NUG  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.