အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှတ် (၁၀/၂၀၂၂)

August 16th, 2022  •  Author:   National Unity Government (Ministry of Health)  •  1 minute read
Featured image

English version.


Download PDF.