Statement 38 Views

အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုမှ စာသင်ကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုအပေါ် ထုတ်ပြန်ချက်

June 3rd, 2022  •  Author:   Ministry of Human Rights and Ministry of Education  •  1 minute read
Featured image

English version.


Download PDF.