သေ့ဘောဘိုးစခန်းအား သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သည့် မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ထံ ပေးပို့သည့် ဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာ

May 28th, 2022  •  Author:   Ministry of Defence - National Unity Government of Myanmar  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.