စစ်ကောင်စီက ဖွဲ့စည်းလျက်ရှိသော ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ အမည်ခံ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များတွင် ပါဝင်ခြင်း မပြုကြရန် တားမြစ်ခြင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (၃/၂၀၂၂)

May 26th, 2022  •  Author:   National Unity Government (Ministry of Defence)  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.