Statement 547 Views

အကြမ်းဖက် စစ်အုပ်စု၏ အတုအယောင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖိတ်ခေါ်မှုအပေါ် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

May 7th, 2022  •  Author:   National Unity Consultative Council  •  1 minute read
Featured image

English version.


Download PDF.