အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်အမှတ် (၆/၂၀၂၂) – အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍနှင့် သက်မွေးပညာကဏ္ဍမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် သာတူညီမျှပညာရေးအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

May 6th, 2022  •  Author:   Ministry of Education , National Unity Government of Myanmar  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.