အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ တစ်နှစ်ပြည့်အတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ အစီရင်ခံစာ

April 16th, 2022  •  Author:   National Unity Government (Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management)  •  1 minute read
Featured image

English version.


Download PDF.