၁၃၈၄ ခုနှစ် အတာသင်္ကြန်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၂) ရက်)

April 12th, 2022  •  Author:   National Unity Consultative Council  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.