ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှ ထုတ်ဝေသော နေ့စဉ် စစ်ရေးသတင်း အကျဉ်းချုပ် (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၂) ရက်နေ့။)

March 22nd, 2022  •  Author:   Ministry of Defence - National Unity Government of Myanmar  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.