ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှ ထုတ်ဝေသော နေ့စဉ်စစ်ရေးသတင်းအကျဉ်းချုပ် (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၄) ရက်နေ့။)

March 14th, 2022  •  Author:   Ministry of Defence - National Unity Government of Myanmar  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.