Statement 624 Views

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် “တန်းတူရေးကို ဖော်ဆောင်ဖို့ ဖိုဝါဒကို တိုက်ဖျက်စို့။”

March 8th, 2022  •  Author:   Women's League of Burma  •  1 minute read
Featured image

English version.


Download PDF.