Press Release 250 Views

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှ ထုတ်ဝေသော နေ့စဉ်စစ်ရေးသတင်းအကျဉ်းချုပ် (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂) ရက်နေ့။)

March 2nd, 2022  •  Author:   National Unity Government (Ministry of Defence)  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.