အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက ယင်းမာပင်မြို့နယ်မှ မူကြိုကလေးငယ် ၈၀ ဦးခန့်ကို ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးထားသည့်အပေါ် ထုတ်ပြန်ချက်

Featured image

English version.


Download PDF.