Statement 117 Views

အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက ယင်းမာပင်မြို့နယ်မှ မူကြိုကလေးငယ် ၈၀ ဦးခန့်ကို ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးထားသည့်အပေါ် ထုတ်ပြန်ချက်

February 27th, 2022  •  Author:   Ministry of Human Rights and Ministry of Women , Youths and Children Affairs  •  1 minute read
Featured image

English version.


Download PDF.