Statement 606 Views

ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း ၇၅ နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းများ ထုတ်ဝေမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

February 12th, 2022  •  Author:   National Unity Government (Ministry of Planning , Finance and Investment)  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.