Statement 513 Views

အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအား စစ်လက်နက်များ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်စေရန် ပံ့ပိုးနေသော လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (၁/၂၀၂၂)

January 25th, 2022  •  Author:   Ministry of Commerce , National Unity Government of Myanmar  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.