Statement 562 Views

စစ်ကျွန်ပညာရေးကို ပါဝင်အကောင်အထည် ဖော်နေသော ဖလမ်းမြို့ရှိ ပညာရေးဝန်ထမ်းများအား နောက်ဆုံးသတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

January 23rd, 2022  •  Author:   Chin National Organization  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.