Statement 402 Views

အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များကို စစ်ဆင်ရေးအရ အရေးယူတုန့်ပြန်ခဲ့ခြင်းဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (၁၁/၂၀၂၁)

December 22nd, 2021  •  Author:   National Unity Government (Ministry of Defence)  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.