၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရွေ့ပြောင်းသွားလာသူများ နေ့ အတွက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ပေးပို့သည့်သဝဏ်လွှာ

December 18th, 2021  •  Author:   Ministry of Labour - National Unity Government of Myanmar  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.