တရားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကြေညာချက်အမှတ် ၆/၂၀၂၁ – မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပြည်သူ့တရားရေးဝန်ထမ်းများ အဖွဲ့အစည်း (ယာယီ) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းကြောင်း ကြေညာခြင်း

November 10th, 2021  •  Author:   National Unity Government (Ministry of Justice)  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.