Statement 479 Views

အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှ ထန်တလန်မြို့ရှိ ပြည်သူ့အိုးအိမ်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားသည့်အပေါ် ထုတ်ပြန်ချက်

October 30th, 2021  •  Author:   People's Defense Force - Demawso  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.