Statement 402 Views

ချင်းပြည်နယ်၊ ထန်တလန်မြို့၌ အာဏာသိမ်း အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ ဖက်ဆစ်စစ်တပ်များ၏ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

October 30th, 2021  •  Author:   Ministry of Home Affairs and Immigration  •  1 minute read
Featured image

 

English version.


Download PDF.