Statement 194 Views

ပဋိပက္ခကာလအတွင်း စစ်ကောင်စီ၏ လုံခြုံရေးတပ်များမှ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်

October 21st, 2021  •  Author:   Ministry of Human Rights and Ministry of Women , Youths and Children Affairs  •  1 minute read
Featured image

English Version.


Download PDF.