“တိုက်ပွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်” (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၁) ရက်နေ့။)

October 11th, 2021  •  Author: Yaw Defense Force - YDF  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.

Send this to a friend