Statement 97 Views

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ တရားရေးဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ကြေညာစာအမှတ် ၄/၂၀၂၁ – အထက်တန်းရှေ့နေများ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရန် ကိစ္စ။

September 1st, 2021  •  Author:   Ministry of Justice  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.