စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက် (၉/၂၀၂၁) – ငွေစက္ကူများ တရားမဝင် ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ကြေညာချက်

August 27th, 2021  •  Author: Ministry of Planning , Finance and Investment - NUG  •  1 minute read
Featured image

English version.


Download PDF.

Send this to a friend