Statement 460 Views

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ အမျိုးသားအဆင့် Covid-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ကော်မရှင် – ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများ၊ ပရဟိတဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သော Covid-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးနှင့်ပတ်သက်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ

July 17th, 2021  •  Author:   National Unity Government of Myanmar  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.