Statement 501 Views

၂၀၂၁ ခုနှစ် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရသူများအား အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့ အထိမ်းအမှတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

June 26th, 2021  •  Author:   National Unity Government (Ministry of Human Rights)  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.