ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်၊ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဒီဂရီကောလိပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကြေညာချက်

June 21st, 2021  •  Author:   National Unity Government (Ministry of Education)  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.