အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုများနှင့် ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများအား အရှိန်အဟုန်မြှင့် သပိတ်မှောက်ကြရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်

May 23rd, 2021  •  Author:   National Unity Government (Ministry of Planning , Finance and Investment)  •  0 minute read
Featured image