Statement 864 Views

စစ်ကောင်စီ၏ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က NLD ကို ဖျက်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် ဆက်စပ်၍ NLD/CRPH/NUGသည် အချိန်အခါမလင့် ပြတ်သားသော မူဝါဒများချမှတ်ပြီး အာဏာရှင်ဖြုတ်ချနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းထုတ်ပြန်ချက်

May 21st, 2021  •  Author:   Legal Aid Network  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.