အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ပြင်ဆင်ထုက်ပြန်လိုက်သော နိုင်လွှတ်လုံဥပဒေနှင့် ရပ်ကျေးဥပဒေ နှစ်ရပ်လုံးသည် တရားမဝင်သည့်အတွက် ပြည်သူများ လိုက်နာရန်မလိုအပ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ထုတ်ပြန်

 

Related Posts:

Send this to a friend