၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်မှ စတင်ပြီး ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့် အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ MATA ၏ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်

English version

Send this to a friend