နမ္မတူမြစ်(ခေါ်)မြစ်ငယ်မြစ်ပေါ် တည်ဆောက်နေသည့် အထက်ရဲရွာ ရေကာတာစီမံကိန်းနှင့် နမ္မတူ (သီပေါ) ရေကာတာများ ရပ်တန့်ပေးရန် အိတ်ဖွင့်စာပေးပို့ခြင်း


အိပ်ဖွင့်ပေးစာကို PDF ဖြင့်ရယူရန် မြန်မာဘာသာအင်္ဂလိပ်ဘာသာရှမ်းဘာသာ

Related Posts:

Send this to a friend