ကမ္ပည်းမထိုးနိုင်ခဲ့သောကတိကဝတ်များ – ၂၀၁၅ မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် လူထုသဘောထားအမြင် အစီရင်ခံစာ

Featured image

Download full report. အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံရယူရန်

Send this to a friend