ရခိုင်နှင့်ချင်းပြည်တွင်း စစ်ပွဲများရပ်တန့်ရေးအတွက် ဆန္ဒပြခဲ့သည့်ကျောင်းသားများအား မတရားဖမ်းဆီးအရေးယူမှုများအပေါ် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်း ကြေညာချက်

Featured image


View the statement in English.

Send this to a friend