IDEA får kritik för mobilapp: Underblåser diskriminering och våld

October 19th, 2020  •  Author:   SVERIGES RADIO  •  3 minute read

Inför parlamentsvalet i Myanmar, tidigare Burma, riktas skarp kritik mot den Sverige-baserade organisationen IDEA. Den internationella organisationen med uppdrag att främja fria och rättvisa val har medverkat till en mobilapp som underblåser diskriminering och etniskt våld, hävdar kritikerna.

– Den här appen ökar problemen för minoriteterna, som redan är utsatta i vårt land, säger Khin Ohmar, vid människorättsorganisationen Progressive Voice Myanmar.
Hennes engagemang har bland annat belönats med Anna-Lindh-priset men har också tvingat henne att gå i exil.

Demokrati-aktivister i landet, vågar inte uttala sig i radio av rädsla för repressalier. Per mail svarar organisationen Justice for Myanmar att appen, som lanserades för tre veckor sedan, redan har lett till hatiska uttalanden och riskerar att inspirera till rasistiskt och religiöst våld.

Enligt den internationella demokratifrämjande organisationen IDEA, med säte i Stockholm, var syftet att i tider av corona-restriktioner, göra information om kandidater och valproceduren lättillgänglig för alla inför parlamentsvalet den 8 novbember.

Men att kandidaterna måste ange ras och religion har väckt ilska både i och utanför Myanmar, där samhället genomsyras av diskriminering och våld mot landets många minoriteter särskilt den muslimska folkgruppen Rohingya. Flera rohingya-kandidater har nekats att ställa upp i valet. De två som godkändes fick inte göra det som rohingyer utan måste uppge bengali under rubriken ras, ett förödmjukande begrepp som understryker statens stämpling av dem som främlingar i sitt eget land.

En dryg vecka efter lanseringen hade kritiken mot appen blivit så omfattande att IDEA backade.

– Vi agerade när vi insåg att informationen äventyrade kandidaternas säkerhet, säger Leena Rikkilä Tamang, IDEAS regionchef för bland annat Myanmar. Vi uppmanade valkommissionen att ta bort informationen och avbröt sedan vår koppling till appen, förklarar hon.

Men det räcker inte, hävdar kritikerna.

– Att ta avstånd löser inte problemet som de själva har varit med och skapat, säger Khin Ohmar. De måste se till att all information om ras och religion tas bort, alternativt att appen stängs ned helt och hållet. Varför låter de något finnas kvar som bidrar till våld och konflikter i vårt land, undrar Khin Ohmar.

Sverige är för närvarande ordförande för IDEA:s medlemsstatsråd. UD säger i en skriftlig kommentar att man tagit del av kritiken mot appen och IDEAS samröre med den, och understryker vikten av att IDEA:s verksamhet inte bidrar till att förvärra diskriminering.

Daniela Marquardt
[email protected]


View the original.