ဆုတ်ယုတ်သွားသောအခွင့်အရေးများ – COVID-19 ကာလအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ

အစီရင်ခံစာကို မြန်မာဘာသာ နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ များဖြင့် ရယူပါ။

Send this to a friend