မူတြော်ခရိုင် ဒွယ်လိုးမြို့နယ် ပိုလိုးထာရွာသူ နော်မူနော်အားမြန်မာ့တပ်မတော်မှအကြောင်းမဲ့ပစ်သတ်မှုအပေါ် KNU Concerned Group ၏သဘောထားထုပ်ပြန်ချက်

PDF ဖိုင်ဖြင့်ရယူရန်။

Download in English.

Related Posts:

Send this to a friend