ဆီဆိုင်မြို့ တပ်သိမ်းမြေအပေါ် မြေသိမ်းဆည်းခံ တောင်သူလယ်သမားများ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ

ထုတ်ပြန်ချက်ကို PDF ဖြင့်ယူဖတ်ရန်။

Send this to a friend