ပဋိပက္ခပွားစေသော မီးလျှံများ – ရခိုင့်ဘဝများကို လောင်မြိုက်နေသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

Featured image

ရခိုင်ရေနံစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (AOW) သည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကတည်းက ရခိုင်ပြည်ရှိ ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့စီမံကိန်းများအပါအဝင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများကို စောင့်ကြည့်လာနေသောအဖြွ့ဖြစ်သည်။

အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံကို မြန်မာဘာသာနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာများဖြင့်ရယူရန်။

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုဖတ်ရန်။

Send this to a friend