မြန်မာစစ်တပ်အတွင်း စနစ်တကျ ဖြစ်ပွားနေသော အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခနှင့် ဆိုးရွားသော အကျင့်ပျက်ခြစားမှု

Featured image

မြန်မာဘာသာဖြင့် PDF ဖိုင်ရယူရန်

အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် PDF ဖိုင်ရယူရန်

Send this to a friend