ဗိုင်းရပ်စ် စစ်ဆင်ရေး – မြန်မာစစ်တပ်သည် ကရင်လူထု၏ COVID-19 ကာကွယ်တားဆီးမှုများကို ဖျက်ဆီးလိုက်သည်

၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လမှ စတင်၍ ကရင့်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU သည် သူတို့၏ နယ်မြေများအတွင်း COVID-19 မှ ပြည်သူလူထုများကို ကာကွယ်ရန် ကျယ်ပြန့်သော လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

အစီရင်ခံစာ PDF ဖိုင်ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ရယူရန်။

အစီရင်ခံစာ PDF ဖိုင်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရယူရန်။

Related Posts:

Send this to a friend