ကိုပါကြီးအသတ်ခံရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားမျှတမှုရရှိရေးအတွက် ဟန့်တားနေသည့် အတားအဆီးများအား ဖယ်ရှားရန်

Featured image

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို PDF ဖြင့်ယူရန်

အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံရယူရန်။

View this in English.

Send this to a friend