ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) မှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် အပစ်သတ်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

Related Posts:

Send this to a friend